• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  •  kontakt@terapiatuli.pl

Jak pomóc dziecku oswoić trudny początek roku szkolnego?

Po­czą­tek przed­szko­la, po­czą­tek szko­ły, po­czą­tek zna­jo­mo­ści, początek nowego przedmiotu…..po­czą­tek wszyst­kie­go. Z po­cząt­kiem wią­że­my i ra­dość (prze­mie­sza­ną z ocze­ki­wa­niem, na­dzie­ją), i lęk (przed zmia­ną, bra­kiem umie­jęt­no­ści, nie­pew­no­ścią, nie­zna­nym). Wrzesień kojarzy się nam wszystkim z rozpoczęciem roku szkolnego. Pierwszy dzień w przedszkolu, szkole, po tak długim czasie (ze względu na lock down), powrót do nauki w ławce […]