• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl

„Rozwijam siebie i swoje relacje z rówieśnikami” – 

warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne u dzieci i młodzieży.

Prowadzenie:

Beata Szurmińska – pedagog, absolwentka resocjalizacji i socjoterapii  na UAM w Poznaniu,  terapeuta systemowy pierwszego stopnia, obecnie szkoląca się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

 

Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i dzieci, które:

– często wycofują się z relacji rówieśniczych

– nie potrafią nawiązać relacji przyjacielskich z kolegami

– są odrzucone przez grupę rówieśniczą

– nie potrafią radzić sobie ze złością w sposób akceptowalny społecznie

– często wybuchają i trudno się uspokajają

– przejawiają nasilony lęk w sytuacjach społecznych

– posiadają ograniczony repertuar umiejętności rozwiązywania konfliktów

– przejawiają agresywne zachowania wobec innych (stosują agresję słowną oraz fizyczną)

– nie potrafią odmawiać rówieśnikom i często wpada przez to w kłopoty

– nie potrafią rozpoznawać i nazywać swoich emocji oraz uczuć

– mają  trudności z rozpoznaniem zagrożeń i właściwym reagowania w sytuacjach zagrożenia

Celem warsztatów jest:

– wzmocnienie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz potrzeb

– ukształtowanie zdolności bezpiecznego uzewnętrzniania złości i gniewu

– rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

– rozwój empatii

– rozwijanie umiejętności niezbędnych do budowania przyjaznych i opartych na współpracy relacji z rówieśnikami

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i ze stresem

– rozwijanie umiejętność asertywnego zachowania się w sytuacjach społecznych

Ważne informacje:

  • Warsztaty, których celem jest rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia.
  • Zajęcia prowadzone są w małych grupach dzieci zbliżonych wiekiem.
  • Program zajęć obejmuje 10 spotkań 60-minutowych, odbywających się raz w tygodniu oraz jedno spotkanie konsultacyjne przed warsztatami, którego celem jest rozpoznanie trudności dziecka i jego potrzeb.
  • Koszt 10 spotkań to 600 zł. Możliwa płatność w ratach.
  • Koszt spotkania konsultacyjnego to 140 zł.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 888 191 528

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim