Kilka refleksji wokół terapii uzależnień

Zdecydowana większość pacjentów uzależnionych, a niektóre badania wskazują, że nawet 100 procent, doświadczyło w dzieciństwie traum w relacjach z innymi. To potwierdza również moja praktyka – 100 proc. moich pacjentów to osoby, które w dzieciństwie były nadużywane, ośmieszane, wykorzystywane, traktowane bardzo ambiwalentnie – od uwielbienia po odrzucenie. Uzależnienie jest reakcją na te dawne doświadczenia, w […]

Dziecko w obliczu rozwodu rodziców

W swojej pracy terapeutycznej spotykam się z dziećmi w różnym wieku, które znalazły się w obliczu nowej dla nich sytuacji. Tą sytuacją jest moment, w którym dowiadują się, że rodzice się rozstają. Dla młodego człowieka informacja ta jest trudna do przyjęcia, ponieważ zwiastuje nadejście nowego etapu. Często strona z którą zostaje dziecko nie chce rozmawiać […]

Jakie zachowania seksualne dzieci powinny nas niepokoić?

Aktywność seksualna dziecka i dorastającego nastolatka mieści się w granicach normy, jeżeli: – nie utrudnia realizacji zadań rozwojowych przewidzianych dla tego okresu, – mieści się w repertuarze zachowań seksualnych charakterystycznych dla danego wieku, –  dokonuje się między osobami będącymi w zbliżonym wieku, – oparta jest na zasadzie dobrowolności, – prowadzi do realizacji celów seksualnych, – […]

Czym są automatyczne myśli i jak je rozpoznać?

Wyobraźmy sobie sytuację, że czekamy na kogoś, z kim jesteśmy umówieni. Jest już przynajmniej 10 minut po umówionej godzinie spotkania, a tej osoby ciągle nie ma. Co zaczynamy myśleć i czuć w związku z tą sytuacją? Możliwości jest wiele. Myślimy na przykład: pewnie uznał, że jestem nudna – czujemy: przygnębienie na pewno zapomniał –  gniew […]

Znaczenie efektywnej komunikacji i asertywnej postawy w kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich

Relacje interpersonalne to sposób wyrażania uczuć i postaw w interakcji jaka zachodzi między dwoma lub więcej osobami. Komunikacja interpersonalna jest niezbędnym elementem do nawiązywania relacji oraz podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji, a jego celem wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy […]

Co jako rodzic mogę zrobić, aby wspierać pozytywną samoocenę mojego dziecka?

Ostatnie miesiące, ze względu na pandemię COVID-19 obfitują w obostrzenia, ograniczenia zarówno w przemieszczaniu się, jak i możliwościach spędzania czasu wolnego. Podczas rozmów z rodzicami często zastanawiamy się, w jaki sposób można wspierać dzieci i młodzież w tym trudnym okresie. Nikt z nas nie mógł przygotować się na trudności, które nadeszły. One zaskoczyły nas wszystkich. […]

Dlaczego terapia rodzinna?

Terapia rodzinna jest formą terapii psychologicznej, której celem jest rozwiazywanie problemów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie. Terapia obejmuje cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice oraz dzieci, rozmawiając z terapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach. Opiera się na założeniu , że rodzina funkcjonuje […]

Wsparcie psychologiczne młodzieży w planowaniu własnej kariery edukacyjnej i zawodowej

Badania pokazują, że umiejętności społeczne, będące częścią zespołu kompetencji przedsiębiorczych, odgrywają kluczową rolę w udanym wejściu na rynek pracy przez młode osoby. Kwestii planowania własnej ścieżki zawodowej oraz rozwijania tych kompetencji nie można zostawiać na czas po szkole średniej lub nawet jeszcze później. „Jakoś to będzie”, „gdzieś do szkoły pójdzie” – to częste stwierdzenia, które […]

Czym jest transpłciowość u dzieci?

Transpłciowość u dzieci i młodzieży wciąż jest  tematem tabu, choć według najnowszego rozporządzenia Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-11) niezgodność między tożsamością płciową a płcią metrykalną nie jest już uznawana za chorobę. Jak zaznacza WHO: „Problemy psychiczne, z którymi się borykają [osoby trans], wynikają z braku społecznej akceptacji, a nie wewnętrznego rozdarcia związanego z odczuwaną tożsamością płciową”. […]

Bezsenność – czy jest się czym martwić, jak należy zadbać o jakość naszego snu?

Sen ma niezwykle istotne znaczenie dla stanu naszego zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Nocny odpoczynek służy regeneracji ciała, jak również pozwala odpocząć umysłowi po ciężkich trudach dnia. Tymczasem problem z zaśnięciem lub z całościowym przespaniem nocy ma aż jednak trzecia z nas. O bezsenności mówimy wtedy, gdy ilość i/lub jakość naszego snu jest niewystarczająca. Może to […]