• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl

.

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
dotted

Monika Polak

Jestem pedagogiem resocjalizacji, absolwentem Akademii Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, specjalistą psychoterapii uzależnień oraz uczestnikiem studium treningu i psychoterapii grupowej.  Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu uzależnień behawioralnych oraz pracy z osobami z doświadczeniem traumy.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać pracując, jako streetworker z dziećmi ulicy. Podczas tej pracy zrodziła się moje zamiłowanie do zawodu terapeuty uzależnień. Kolejne moje kroki zawodowe prowadziły mnie do wielu spotkań i rozmów z podopiecznymi placówek opiekuńczo -wychowawczych, wychowankami ośrodków wychowawczych, osadzonymi w zakładzie karnym, osobami bezdomnymi, osobami chorymi psychicznie, z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Następnie w jednym z prywatnych ośrodków uzależnień zaczęłam prowadzić grupę wsparcia dla osób współuzależnionych. Jako terapeuta pracuję obecnie w ośrodku rehabilitacyjno-readaptacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków.

Praca terapeuty jest dla mnie więcej niż wykonywanym zawodem; wkładam w nią nie tylko zdobytą wiedzę i umiejętności, ale też serce; kieruję się przekonaniem, że każda osoba z którą rozmawiam zasługuje na szacunek, okazanie poczucia swojej godności i wartości jako człowieka, której poczucie często zatraciła w wyniku trudnych doświadczeń życiowych i destrukcji wynikającej z uzależnienia.

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim