• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl
psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pedagog

mgr Sylwia Kruk

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu, a także Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam dyplom psychologa (specjalność kliniczna) oraz pedagoga (specjalność resocjalizacja), a także kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu i w tym kierunku zamierzam się dalej kształcić i poszerzać swój warsztat terapeutyczny.

Na Uniwersytecie SWPS ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu i od 2016 r. pracuję w tym obszarze, a od 2021 r. posiadam własną pracownię psychologiczną. W ramach własnej praktyki prowadzę również szkolenia ze sposobów radzenia sobie ze stresem.

Swoją pomoc kieruję do młodzieży oraz osób dorosłych doświadczających trudności, poszukujących wparcia i możliwości rozmowy z drugim człowiekiem. Zapraszam wszystkich chcących przepracować bieżący problem, doświadczających kryzysów życiowych, poszukujących sposobów radzenia sobie z stresem oraz zmagających się z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi.

pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, psychodietetyk

mgr Martyna Wasielewska

Jestem pedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz psychodietetykiem. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki ogólnej (z konkretnymi specjalizacjami: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na Uniwersytecie Wrocławskim. W celu zrozumienia dualizmu psychiki i ciała oraz chęci pomocy innym w edukacji prawidłowego żywienia, ukończyłam studia podyplomowe z Psychodietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Swoje doświadczenie zdobyłam poprzez praktyki w poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkolu terapeutycznym, szkole podstawowej, dziale Human Resources oraz ośrodku szkolenia służby więziennej. Pracowałam jako pedagog w fundacji, w której prowadziłam zajęcia indywidualne z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami, w tym ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuję w przedszkolu i szkole podstawowej jako pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Pracuję także w gabinecie terapeutycznym.

Pomagam rodzinom dbać o dobre relacje oraz ćwiczyć dialog oparty na przyjaźni i wzajemnym szacunku. Zajmuję się też dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami odżywiania, mającymi trudności z prowadzeniem zdrowego stylu życia, nieumiejącymi sobie poradzić z budowaniem pozytywnej relacji z jedzeniem. Swoje zajęcia dostosowuję do indywidualnych potrzeb i zainteresowań podopiecznych. Celem moich działań jest pomoc drugiej osobie. Do każdego człowieka podchodzę z empatią i życzliwością. Jeśli się w coś angażuję, to wkładam w to całe serce. Nie oceniam, nie krytykuję, ale słucham i wspólnie z osobą radzącą się, szukam najlepszego sposobu rozwiązania trudności. Staram się wciąż rozwijać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje, dlatego biorę udział w różnych szkoleniach z zakresu pedagogiki, psychologii
i psychodietetyki

psycholog, psychodietetyk ​ ​

mgr Maciej Dymitrowski

Jestem psychologiem, psychodietetykiem z wieloletnim doświadczeniem absolwentem SWPS w Warszawie gdzie uzyskałem dyplom magistra psychologii (specjalność psychologia kliniczna). Skończyłem również Podyplomowe Studia na kierunku Psychodietetyka
na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracę zawodową rozpocząłem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadziłem terapię grupową i indywidualną.

Podczas swojej wieloletniej praktyki zawodowej pracowałem z setkami pacjentów. Spotykam się z szeroką gamą problemów dotyczących różnych sfer życia zawodowego
i prywatnego.
Czy są to depresja spowodowana kłopotami w pracy lub w życiu osobistym, problemy związane z okresem dojrzewania, uzależnienia, jak i wiele innych dolegliwości wpływających negatywnie na stan zdrowia psychicznego, wspólnie z pacjentami znajduje konstruktywne rozwiązania przywracające im pozytywne nastawianie do świata i prawidłowe funkcjonowanie w życiu.

Spotkania
ze mną stwarzają szansę na poszukiwanie rozwiązań napotkanych niedogodności oraz na przyjrzenie się życiu z innej, szerszej perspektywy. Swoją pomoc oferuję młodzieży oraz osobom dorosłym. Prowadzę także konsultacje wychowawcze dla rodziców. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji. Głęboko wierzę, że każdy człowiek ma zasoby i potencjał, by skutecznie radzić sobie z doświadczanymi trudnościami

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia

mgr Elżbieta Szymańska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, na której uzyskałam tytuł magistra psychologii klinicznej. Na tej samej uczelni ukończyłam również studia pierwszego stopnia na kierunku psychologii zdrowia i rehabilitacji. Obecnie szkolę się w zakresie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym.

Moje prace dyplomowe poświęcone były szeroko rozumianym problemom z jakimi mierzą się osoby doświadczające zaburzeń depresyjnych. Temat depresji i lęków jest mi szczególnie bliski, w związku z czym podnoszę swoje umiejętności w tym zakresie poprzez dodatkowe szkolenia.

Uczestniczyłam w I Ogólnopolskim Kongresie Psychologów, Pedagogów Specjalnych i Terapeutów dotyczącym wyzwań w pracy terapeutycznej z klientem w przeobrażonej rzeczywistości oraz zastosowaniu technik eksternalizacji i personifikacji lęku w pracy terapeutycznej. Ponadto ukończyłam szkolenie we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii w temacie: Psychoterapia depresji w ujęciu trans kulturowej psychoterapii pozytywnej. W tym samym Instytucie odbyłam warsztaty szkoleniowe na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z Terapii Koherencji.

Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywałam również w takich miejscach jak: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, Sanatorium i szpital uzdrowiskowy Wacław w Świeradowie Zdroju, Dom dziecka w Kaliszu. Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej, Ośrodek Leczenia Uzależnień Murowaniec, Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, gdzie miałam szansę poznać szerokie spektrum działań psychologicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klienta nadal podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje, które pozwalają mi nieść pomoc i wsparcie w sposób profesjonalny, pracując zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim