• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, pedagog

mgr Sylwia Kruk

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu, a także Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam dyplom psychologa (specjalność kliniczna) oraz pedagoga (specjalność resocjalizacja), a także kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu i w tym kierunku zamierzam się dalej kształcić i poszerzać swój warsztat terapeutyczny.

Na Uniwersytecie SWPS ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu i od 2016 r. pracuję w tym obszarze, a od 2021 r. posiadam własną pracownię psychologiczną. W ramach własnej praktyki prowadzę również szkolenia ze sposobów radzenia sobie ze stresem.

Swoją pomoc kieruję do młodzieży oraz osób dorosłych doświadczających trudności, poszukujących wparcia i możliwości rozmowy z drugim człowiekiem. Zapraszam wszystkich chcących przepracować bieżący problem, doświadczających kryzysów życiowych, poszukujących sposobów radzenia sobie z stresem oraz zmagających się z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi.

blank
pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, psychodietetyk

mgr Martyna Mańkowska

Jestem pedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz psychodietetykiem. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki ogólnej (z konkretnymi specjalizacjami: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na Uniwersytecie Wrocławskim. W celu zrozumienia dualizmu psychiki i ciała oraz chęci pomocy innym w edukacji prawidłowego żywienia, ukończyłam studia podyplomowe z Psychodietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Swoje doświadczenie zdobyłam poprzez praktyki w poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkolu terapeutycznym, szkole podstawowej, dziale Human Resources oraz ośrodku szkolenia służby więziennej. Pracowałam jako pedagog w fundacji, w której prowadziłam zajęcia indywidualne z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami, w tym ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuję w przedszkolu jako pedagog. Pracuję także w gabinecie terapeutycznym.

Pomagam rodzinom dbać o dobre relacje oraz ćwiczyć dialog oparty na przyjaźni i wzajemnym szacunku. Zajmuję się też dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami odżywiania, mającymi trudności z prowadzeniem zdrowego stylu życia, nieumiejącymi sobie poradzić z budowaniem pozytywnej relacji z jedzeniem. Swoje zajęcia dostosowuję do indywidualnych potrzeb i zainteresowań podopiecznych. Celem moich działań jest pomoc drugiej osobie. Do każdego człowieka podchodzę z empatią i życzliwością. Jeśli się w coś angażuję, to wkładam w to całe serce. Nie oceniam, nie krytykuję, ale słucham i wspólnie z osobą radzącą się, szukam najlepszego sposobu rozwiązania trudności. Staram się wciąż rozwijać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje, dlatego biorę udział w różnych szkoleniach z zakresu pedagogiki, psychologii
i psychodietetyki.

blank
psycholog, specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji ​ ​

mgr Sylwia Raszewska

Jestem psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyłam wyższe studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w specjalności psychologia wychowawczo-kliniczna. Obecnie kształcę się w dziedzinie leczenia uzależnień w Szkole Psychoterapii Vis Salutis w Łodzi. 

Wiele lat pracowałam w Ostrowie Wielkopolskim jako psycholog penitencjarny w Areszcie Śledczym i kurator sądowy w Sądzie Rejonowym. W porozumieniu z tutejszym Centrum Pomocy Rodzinie współprowadziłam zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, a także projekty adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Dużą wiedzę z zakresu diagnozy zaburzeń psychicznych zdobyłam pełniąc przez 20 lat funkcję orzecznika w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowie Wielkopolskim

Podczas swojej 25-letniej praktyki psychologicznej niejednokrotnie miałam kontakt z osobami, które nie radząc sobie z traumami i problemami, wpadały w pułapkę zachowań nałogowych. Stąd mój wybór terapii uzależnień jako kolejnego obszaru rozwoju zawodowego.

Obecnie dominująca w mojej aktywności zawodowej jest praca z osobami uzależnionymi (dorośli i młodzież) i członkami ich rodzin (osoby współuzależnione oraz z syndromem DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Zajmuję się zarówno poradnictwem i psychoedukacją, jak i terapią indywidualną oraz grupową.

Z uwagi na złożoność problemu uzależnienia, w swojej pracy wykorzystuję metody pochodzące z różnych nurtów psychoterapeutycznych. Wierzę, że każdy człowiek posiada wewnętrzne zasoby do poradzenia sobie z trudnościami, dlatego niezależnie od podejścia teoretycznego, priorytetowe w relacji terapeutycznej jest dla mnie partnerstwo oraz koncentrowanie się na mocnych stronach klienta i respektowanie jego autonomii. Wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania drugiej osoby, pomagam jej wyznaczać indywidualne cele, a następnie wspieram ją w procesie zmiany.

blank
psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia

mgr Elżbieta Szymańska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, na której uzyskałam tytuł magistra psychologii klinicznej. Na tej samej uczelni ukończyłam również studia pierwszego stopnia na kierunku psychologii zdrowia i rehabilitacji. Obecnie szkolę się w zakresie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym.

Moje prace dyplomowe poświęcone były szeroko rozumianym problemom z jakimi mierzą się osoby doświadczające zaburzeń depresyjnych. Temat depresji i lęków jest mi szczególnie bliski, w związku z czym podnoszę swoje umiejętności w tym zakresie poprzez dodatkowe szkolenia.

Uczestniczyłam w I Ogólnopolskim Kongresie Psychologów, Pedagogów Specjalnych i Terapeutów dotyczącym wyzwań w pracy terapeutycznej z klientem w przeobrażonej rzeczywistości oraz zastosowaniu technik eksternalizacji i personifikacji lęku w pracy terapeutycznej. Ponadto ukończyłam szkolenie we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii w temacie: Psychoterapia depresji w ujęciu trans kulturowej psychoterapii pozytywnej. W tym samym Instytucie odbyłam warsztaty szkoleniowe na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z Terapii Koherencji.

Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywałam również w takich miejscach jak: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, Sanatorium i szpital uzdrowiskowy Wacław w Świeradowie Zdroju, Dom dziecka w Kaliszu. Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej, Ośrodek Leczenia Uzależnień Murowaniec, Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, gdzie miałam szansę poznać szerokie spektrum działań psychologicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klienta nadal podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje, które pozwalają mi nieść pomoc i wsparcie w sposób profesjonalny, pracując zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

blank
filolog, psychoterapeuta w nurcie Gestalt w trakcie szkolenia ​ ​

mgr Aneta Szelc

Jestem psychoterapeutą w nurcie Gestalt w trakcie procesu certyfikacji. Profesjonalne przygotowanie psychoterapeutyczne zdobywam w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. Ukończyłam profesjonalny, certyfikowany kurs psychologiczny przy Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. Ponadto odbyłam roczne szkolenie w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. W celu podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności  biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach prowadzonych w nurcie Gestalt. Przynależałam i współtworzyłam  grupę wsparcia Al-Anon w Kaliszu gdzie stawiałam pierwsze kroki wspierania osób.

Ukończyłam filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam jako przedstawiciel medyczny w Firmie Farmaceutycznej gdzie po paru latach awansowałam na stanowisko Dyrektora Regionalnego. Po wysyceniu pracą w korporacji rozpoczęłam własną działalność gospodarczą. Zbudowałam i zarządzam spółkami w branży farmaceutycznej. Po paru latach chciałam zająć się w swoim życiu czymś bardziej wartościowym. Od zawsze interesowałam się naturą ludzką i wynikającymi z niej zachowaniami oraz relacją z drugim człowiekiem. Stąd zrodził się pomysł na studiowanie nowego kierunku w moim życiu, po to abym mogła rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.

Swoją ofertę kieruję do osób dorosłych i młodzieży, którzy poszukują swojej drogi życiowej, potrzebują pomocy w odnalezieniu samych siebie oraz zmagają się z trudnościami w relacjach z otoczeniem. Swoje wsparcie oferuję osobom, które chcą poprawić jakość swojego życia i zacząć budować nowe, zdrowe relacje z innymi w zgodzie ze sobą i w zgodzie z własnymi potrzebami.

Bliskie jest mi w pracy terapeutycznej podejście Gestalt. które oznacza spotkanie się dwóch osób w kontakcie i relacji. Psychoterapia jest dla mnie wspólną podróżą – moją i mojego klienta. Jest to spotkanie dwóch różnych osób na różnych etapach swojego życia, w różnym wieku, z różnymi trudnościami i problemami. Klient określa cel tej podróży a ja towarzyszę mu w drodze do niego. Czasem klient nie zna dokładnie swojego celu i wtedy wspólnie szukamy Twojego „dokąd”. Jestem po to aby wspierać moich klientów w tym czego potrzebują.

blank
psycholog, psychoterapeuta w nurcie Gestalt w trakcie szkolenia

mgr Olga Karij

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w nurcie Gestalt w procesie szkolenia. Sesje terapeutyczne prowadzę w języku polskim oraz rosyjskim.  Ukończyłam psychologię w Centralnym Azjatyckim Uniwersytecie w Ałmaty w Kazachstanie. Obecnie szkolę się psychoterapeutycznie w nurcie Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. W Kazachstanie pracowałam jako psycholog w szkole podstawowej. Po przyjeździe do Polski najpierw intensywnie uczyłam się języka polskiego a potem zaczęłam pracować jako psycholog w szkołach podstawowych w Celowie, Murawinie, Kamieniu, Kosmowie i oraz w przedszkolu w Murawinie.

W pracy terapeutycznej bliskie jest mi podejście Gestalt. Swoim klientom pomagam dostrzec przyczyny problemów, ich znaczenie oraz znaleźć odpowiednie sposoby rozwiązania. Korzystam z doświadczeń, jakie nabyłam pełniąc stanowisko szkolnego psychologa oraz zdobyte w trakcie szkoleń prowadzonych w nurcie Gestalt.

Moim klientom pomagam również radzić sobie z trudnymi uczuciami takimi jak: poczucie winy, wstyd, uraza, złość. Ponadto wspieram moimch klientów w zrozumieniu samych siebie, wyeliminowaniu napięć wewnętrznych, w znalezieniu przyczyn niepokoju i wyeliminowaniu lęków, aby mogli odzyskać spokój i pewność siebie.

Pracuję z dziećmi od 10-go roku życia, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Doradzam również rodzicom nastolatków w kwestiach związanych z dorastaniem ich dzieci. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii emocjonalno-wyobrażeniowej, arteterapii oraz przede wszystkim techniki terapii Gestalt.

blank

mgr Malwina Perz-Kowalczyk

psycholog, seksuolog, psychodietetyk

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalność psychologia stosowana. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam ponadto studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z zakresu psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Dziennym Zaburzeń Emocji i Nastroju Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie oraz w jednostce penitencjarnej. W trakcie rozwoju zawodowego pracowałam z osobami dorosłymi, starszymi, dziećmi i młodzieżą. Miałam okazję spróbować swoich możliwości zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym. Prowadziłam warsztaty psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podstawą mojej pracy jest stworzenie relacji opartej na współpracy i zaufaniu. Swoją pomoc oferuję osobom potrzebującym porady psychologicznej i wsparcia, zmagającym się z trudnościami między innymi w zakresie regulacji i radzenia sobie z emocjami, stresem, samoakceptacji, pewności siebie i poczucia własnej wartości, relacji międzyludzkich, doświadczającym objawów depresyjnych, lękowych. Zapraszam także osoby, których celem jest osiągnięcie lepszego samopoczucia i funkcjonowania w życiu codziennym.

W zakresie pomocy seksuologicznej zapraszam osoby doświadczające problemów, pytań czy wątpliwości w zakresie własnej seksualności, między innymi dotyczących posiadanej tożsamości czy orientacji seksualnej, preferencji w tym zakresie, relacji bliskości i intymności, realizacji seksualnej, a także osoby pragnące polepszyć jakość swojego życia seksualnego.

W zakresie psychodietetyki zapraszam natomiast osoby zmagające się z problemami w zakresie utrzymania prawidłowej masy ciała, pragnące dokonać zmiany nawyków żywieniowych, które doświadczyły niepowodzeń w tym zakresie, zmagające się z nadmierną masą ciała, niedowagą, zaburzeniami odżywiania, nieakceptujące swojego wyglądu, które zdecydowały się zmienić swój sposób odżywiania, ale brakuje im wiedzy, motywacji czy wsparcia, które mają poczucie utraty kontroli nad jedzeniem.

blank
psycholog, psychoterapeuta w nurcie Gestalt w trakcie szkolenia

mgr Olga Karij

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w nurcie Gestalt w procesie szkolenia. Sesje terapeutyczne prowadzę w języku polskim oraz rosyjskim.  Ukończyłam psychologię w Centralnym Azjatyckim Uniwersytecie w Ałmaty w Kazachstanie. Obecnie szkolę się psychoterapeutycznie w nurcie Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. W Kazachstanie pracowałam jako psycholog w szkole podstawowej. Po przyjeździe do Polski najpierw intensywnie uczyłam się języka polskiego a potem zaczęłam pracować jako psycholog w szkołach podstawowych w Celowie, Murawinie, Kamieniu, Kosmowie i oraz w przedszkolu w Murawinie.

W pracy terapeutycznej bliskie jest mi podejście Gestalt. Swoim klientom pomagam dostrzec przyczyny problemów, ich znaczenie oraz znaleźć odpowiednie sposoby rozwiązania. Korzystam z doświadczeń, jakie nabyłam pełniąc stanowisko szkolnego psychologa oraz zdobyte w trakcie szkoleń prowadzonych w nurcie Gestalt.

Moim klientom pomagam również radzić sobie z trudnymi uczuciami takimi jak: poczucie winy, wstyd, uraza, złość. Ponadto wspieram moimch klientów w zrozumieniu samych siebie, wyeliminowaniu napięć wewnętrznych, w znalezieniu przyczyn niepokoju i wyeliminowaniu lęków, aby mogli odzyskać spokój i pewność siebie.

Pracuję z dziećmi od 10-go roku życia, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Doradzam również rodzicom nastolatków w kwestiach związanych z dorastaniem ich dzieci. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii emocjonalno-wyobrażeniowej, arteterapii oraz przede wszystkim techniki terapii Gestalt.

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim