• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  •  kontakt@terapiatuli.pl

Monika Wysota

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i doradcą systemowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwie specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby).

Beata Szurmińska

Jestem absolwentką resocjalizacji i socjoterapii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku jestem instruktorem terapii uzależnień, a także terapeutą systemowy 1 stopnia. W 2018 roku ukończyłam studia z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu edukacyjnego.  Ponadto mam uprawienia wychowawcy i kierownika placówek wypoczynkowych.

Monika Polak

Jestem pedagogiem resocjalizacji, absolwentem Akademii Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia oraz uczestnikiem studium treningu i psychoterapii grupowej.  Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu uzależnień behawioralnych, oraz pracy z osobami z doświadczeniem traumy.

Katarzyna Salamon

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i Socjoterapia. Profesjonalne przygotowanie terapeutyczne zdobywam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego też jestem członkiem nadzwyczajnym. W przeszłości podjęłam współpracę z British Psychologist Society, zostając również jego członkiem.