• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  •  kontakt@terapiatuli.pl

Konsultacje psychologiczne

To jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie obszaru problemowego, jego charakteru oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad jego rozwiązaniem. Konsultacje psychologiczne to odpowiednia forma pomocy dla tych, którzy zastanawiają się, czy potrzebują psychoterapii oraz jaka jej forma i rodzaj byłby dla nich najlepsze.

Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych

Psychoterapia indywidualna jest spotkaniem dwu osób, osoby poszukującej pomocy i psychoterapeuty, które współpracują ze sobą, aby zrozumieć trudności, z jakimi przychodzi klient i znaleźć rozwiązanie dla jego problemów.

Zwykle psychoterapia indywidualna zaczyna się jednym lub najczęściej kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi (patrz konsultacja psychologiczna), po których zostaje zawarty kontrakt psychoterapeutyczny.

Ważne! W przypadku dzieci i młodzieży psychoterapia indywidualna najczęściej łączona jest ze spotkaniami i współpracą z całą rodziną (patrz. terapia rodzinna).

Psychoterapia pary

Kiedy partnerzy bądź małżonkowie oddalają się od siebie, przeżywają kryzysy i nieporozumienia będące źródłem napięcia, konfliktów, kłótni, zranień i sami nie potrafią sobie z tym poradzić mogą skorzystać z psychoterapii dla par. Podczas spotkań wspólnie z terapeutą partnerzy mają możliwość lepszego zrozumienia trudności, które pojawiają się w ich związku oraz wspólne, z pomocą terapeuty, wypracowanie sposobów poradzenia sobie z nimi. Psychoterapia bardzo często jest dla pary doskonałą okazją do zmiany niszczących sposobów wzajemnego komunikowania się oraz wzorców utrzymywania relacji.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna jest oddziaływaniem terapeutycznym skoncentrowanym na systemie rodzinnym. Jej celem jest poprawa jakości życia osoby doświadczającej trudności psychicznych, jak i całej rodziny. Podczas psychoterapii członkowie rodziny zmierzają do zrozumienia własnych sposobów reagowania i zachowań innych członków rodziny, dostrzeżenia wzajemnego oddziaływania na siebie podczas codziennych relacji, poprawy wzajemnych stosunków, usprawnienia komunikacji rodzinnej oraz wyeliminowania sprawiających cierpienie zachowań poszczególnych osób.

Terapia seksuologiczna

Jest formą psychoterapii indywidualnej lub par, która koncentruje się na problemach związanych ze sferą seksualną danej osoby lub pary. Terapia seksuologiczna może obejmować różnorodne obszary takie jak nawiązywanie kontaktów i  satysfakcjonujących relacji seksualnych, komunikacji w sferze erotycznej i seksualnej, zaburzeń seksualnych (np. zaburzenia erekcji, bolesność podczas stosunku, zaburzeń orgazmu), brak lub utrata potrzeb seksualnych, nadmierny popęd seksualny, uzależnienie od seksu, pomoc ofiarom zgwałceń, molestowania. Pierwsze spotkanie lub spotkania mają charakter konsultacyjny, na którym seksuolog stara się jak najlepiej poznać problem osoby, która się do niego zgłasza oraz jego przyczyny, następnie opracowywany jest plan terapii.

Terapia uzależnień

Proces terapeutyczny mający na celu udzielenie pomocy osobie uzależnionej. W efekcie ma prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenie częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych (np. alkohol, narkotyki) lub podejmowania czynności (np. korzystania z komputera, zakupów), a także do redukcji szkód związanych z uzależnieniem i powrotu do prawidłowego funkcjonowania.

Psychodietetyka

Psychodietetyk, to osoba, która pomaga osobie zgłaszającej się do niego po pomoc, we wprowadzeniu w życie trwałych zmian w sposobie odżywiania. Do psychodietetyka warto, aby wybrała się osoba, która cierpi na nadwagę lub otyłość i nie potrafi schudnąć, ma za sobą wiele nieudanych prób odchudzania, czuje, że nie ma kontroli nad tym ile je, potrzebuje wiedzy na temat ustalania prawidłowego celu pracy i metod, które pozwolą przetrwać spadek motywacji w dochodzeniu do właściwej wagi. Wizyta u psychodietetyka trwa zazwyczaj 60 minut i polega przede wszystkim na rozmowie. Podczas spotkania specjalista chce jak najwięcej dowiedzieć się na temat problemu klienta i dotrzeć do jego źródła. Podczas pierwszej wizyty ustalone zostaną cele, zasady i plan dalszej współpracy.

Konsultacje wychowawcze dla rodziców

Obejmująca najczęściej kilka spotkań forma pomocy, skierowana do rodziców, którzy mają poczucie, że ich dziecko zachowuje się w nieakceptowany dla nich sposób, sprawia kłopoty wychowawcze, prezentuje objawy i zachowania niepokojące, odmienne od rówieśników. Z tej formy pomocy mogą skorzystać także rodzice, którym brakuje pewności, czy stosują właściwe metody wychowawcze. Celem spotkań psychologa z rodzicami jest jak najdokładniejsze poznanie problemu zgłaszanego przez rodziców oraz zaproponowanie najwłaściwszych sposobów dalszego postępowania. Najczęściej psycholog pomaga rodzicom w wypracowaniu takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju. Po omówieniu problemu psycholog może skierować do innego specjalisty, albo zaproponować psychoterapię rodzinną lub inną formę pomocy, np. warsztaty dla rodziców.

Doradztwo zawodowe dla młodzieży

Poradnictwo zawodowe jest formą pomocy, która obejmuje najczęściej kilka spotkań, kiedy doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez młodego człowieka decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. Doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy wykorzystując procedury i techniki rozmowy doradczej, motywując młodego człowieka do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów. Doradca stara się pomóc młodej osobie w podjęciu dla siebie jak najlepszych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjnej i zawodowej, w odniesieniu do posiadanych umiejętności i kompetencji z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.

Psychoterapia grupowa

Jedną z form oddziaływania terapeutycznego mającego zastosowanie w pokonywaniu wielu trudności jest psychoterapia grupowa. Grupa daje wiele możliwości i korzyści jej członkom. Przede wszystkim zaspokaja wiele potrzeb – zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przynależności do określonego kręgu osób oraz akceptację. Pozytywne komunikaty uzyskiwane od członków grupy dają nadzieję oraz motywują do pokonywania trudności. Podczas terapii grupowej można również korzystać z doświadczeń innych osób, z ich pomysłów oraz sposobów radzenia sobie z różnymi trudnościami. Grupę tworzą osoby, które zmagają się z podobnymi trudnościami, co daje poczucie przynależności oraz przekonanie, że inni też mają problem z nasilonym lękiem, depresją, nawiązywaniem i budowaniem bliskich relacji, alkoholem, wychowaniem dzieci itd.

„Poprawiam jakość swojego życia” - grupa wsparcia dla osób, które żyły lub żyją z osobą uzależnioną.

Warsztaty rozwojowe

Jedną z form oddziaływania terapeutycznego mającego zastosowanie w pokonywaniu wielu trudności jest psychoterapia grupowa. Grupa daje wiele możliwości i korzyści jej członkom. Przede wszystkim zaspokaja wiele potrzeb – zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przynależności do określonego kręgu osób oraz akceptację. Pozytywne komunikaty uzyskiwane od członków grupy dają nadzieję oraz motywują do pokonywania trudności. Podczas terapii grupowej można również korzystać z doświadczeń innych osób, z ich pomysłów oraz sposobów radzenia sobie z różnymi trudnościami. Grupę tworzą osoby, które zmagają się z podobnymi trudnościami, co daje poczucie przynależności oraz przekonanie, że inni też mają problem z nasilonym lękiem, depresją, nawiązywaniem i budowaniem bliskich relacji, alkoholem, wychowaniem dzieci itd.

"Rozwijam siebie i swoje relacje z rówieśnikami” -warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne u dzieci i młodzieży.
"Moja strefa relaksu" - trening relaksacji z elementami mindfulness dla młodzieży i dorosłych.

Integracja sensoryczna

Jedną z form 

Terapia odruchów INPP

Jedną z form