• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl

.

pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy
dotted

Beata Szurmińska

Jestem absolwentką resocjalizacji i socjoterapii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku jestem instruktorem terapii uzależnień, a także terapeutą systemowy 1 stopnia. W 2018 roku ukończyłam studia z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu edukacyjnego.  Ponadto mam uprawienia wychowawcy i kierownika placówek wypoczynkowych. 

Zainteresowania psychologiczne i psychoterapeutyczne rozwijam w nurcie systemowym. Na co dzień pracuję jako wychowawca i terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaliszu. Od  2015 r. roku pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia „Alterno” zajmującego się pracą na rzecz młodzieży dysfunkcyjnej. 

Pracuje indywidualnie z młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym, w obszarze profilaktyki uzależnień oraz kontroli i rozumienia swoich emocji. Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne dotyczące hamowania negatywnych zachowań, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego  – „Co dalej z moim życiem?” oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim