• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl

Jakie zachowania seksualne dzieci powinny nas niepokoić?


Aktywność seksualna dziecka i dorastającego nastolatka mieści się w granicach normy, jeżeli:

– nie utrudnia realizacji zadań rozwojowych przewidzianych dla tego okresu,

– mieści się w repertuarze zachowań seksualnych charakterystycznych dla danego wieku,

–  dokonuje się między osobami będącymi w zbliżonym wieku,

– oparta jest na zasadzie dobrowolności,

– prowadzi do realizacji celów seksualnych,

– nie narusza zdrowia,

– nie narusza rażąco przyjętego porządku społecznego.

 

Zachowania seksualne są krzywdzące innych lub autodestrukcyjne,  kiedy są:

– nadmierne, kompulsywne, przymusowe, związane z użyciem siły, poniżające lub zastraszające,

– utrzymywane w tajemnicy, manipulacyjne, podstępne albo związane z przekupstwem,

– nieadekwatne do wieku i etapu rozwoju dziecka,

– występują pomiędzy dziećmi, które istotnie różnią się pod względem wieku lub siły fizycznej.

 

Poniżej  przedstawiam zachowania seksualne sygnalizujące konieczność zapewnienia dzieciom ochrony i dodatkowej pomocy:

Dzieci w wieku od 4 do 5 lat:

– kompulsywna masturbacja, która może powodować urazy albo jest szczególnie uporczywa,

– natarczywe dotykanie genitaliów, intymnych części ciała innych osób,

– uporczywe poruszanie tematyki seksualnej w rozmowach, pracach plastycznych, zabawie,

– uporczywe naśladowanie zachowań erotycznych lub czynności seksualnych,

– przymuszanie innych dzieci do czynności seksualnych, podejmowanie zachowań seksualnych z innymi dziećmi.

 

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat:

–  kompulsywna masturbacja prowadząca do samookaleczania, poszukiwanie ,,widowni” dla prezentowania seksualnych zachowań,

–  agresja rówieśnicza zawierająca elementy agresji seksualnej np. rozbieranie, dotykanie rówieśników wbrew ich woli, groźby seksualne,

– zachowania seksualne z udziałem dużo młodszych lub słabiej rozwiniętych dzieci,

– symulowanie lub uczestniczenie w czynnościach seksualnych wykraczających poza zachowania typowe dla wieku,

– aktywność seksualna z udziałem zwierząt,

– przekazywanie nieznajomym przez Internet/ telefon danych umożliwiających identyfikację, przekazywanie wizerunku o charakterze seksualnym,

– wystąpienie choroby przenoszonej droga płciową.

 

Dzieci w wieku od 11 do 14 lat:

kompulsywna masturbacja prowadząca do samookaleczania, poszukiwanie ,,widowni” dla prezentowania seksualnych zachowań,

– nakłanianie innych osób do aktywności seksualnej przy użyciu technik uwodzenia tj. prezenty, pochlebstwa, zmuszanie innych do czynności seksualnych,

– seks oralny i/lub stosunek płciowy z osobami istotnie różniącymi się wiekiem lub stopniem rozwoju,

– celowe przesyłanie i/lub publikowanie wizerunków o charakterze seksualnym, przedstawiających siebie lub inną osobę, w tym pornografię dziecięcą,

– utrzymanie w tajemnicy przed znajomymi czy osobami dorosłymi faktu umówienia się na spotkanie z osobą poznaną przez Internet,

– kontakty seksualne ze zwierzętami,

– aktywność seksualna w zamian za pieniądze lub inne korzyści materialne,

– wystąpienie choroby przenoszonej droga płciową.

 

Dzieci w wieku od 15 do 17 lat:

– kompulsywna masturbacja prowadząca do samookaleczania, poszukiwanie ,,widowni” dla prezentowania seksualnych zachowań, masturbacja w miejscach publicznych,

– szczególne zainteresowanie agresywną  i/lub nielegalną pornografią np. dziecięcą,

– seks oralny i/lub stosunek płciowy z osobami istotnie różniącymi się wiekiem lub stopniem rozwoju,

– nakłanianie innych osób do aktywności seksualnej przy użyciu technik uwodzenia tj. prezenty, pochlebstwa, zmuszanie innych do czynności seksualnych,

– świadome przesyłanie i/lub publikowanie seksualnych wizerunków innej osoby bez jej zgody,

– utrzymanie w tajemnicy przed znajomymi czy osobami dorosłymi faktu umówienia się na spotkanie z osobą poznaną przez Internet,

– kontakty seksualne ze zwierzętami,

aktywność seksualna w zamian za pieniądze, korzyści materialne, możliwość mieszkania, narkotyki, alkohol,

– ryzykowne zachowania seksualne np. seks bez zabezpieczenia, podejmowanie czynności seksualnych pod wpływem alkoholu, narkotyków ,kontakty seksualne z wieloma partnerami i/lub częste zmiany partnera.

Kiedy obserwowane zachowanie dziecka wzbudza w nas niepokój warto się zastanowić dlaczego dziecko je podejmuje. Wśród licznych przyczyn mogą znaleźć się np. ciekawość, brak wiedzy na temat seksualności, znudzenie, samotność, konflikty w relacjach, brak reguł wychowawczych, obserwacja zachowań seksualnych u dorosłych, przemoc fizyczna psychiczna, seksualna.

Kiedy zrozumiemy już przyczyny zachowania dziecka będziemy mogli zareagować w sposób adekwatny dla rozwojowych potrzeb, przekazując rzetelną wiedzę dotyczącą seksualności, ucząc dziecko prywatności, ustalania i przestrzegania jasnych reguł, chroniąc dziecko przed sytuacjami, w których można podejrzewać podwyższone ryzyko wykorzystywania, przemocy lub zapewniając dziecku pomoc psychologa czy seksuologa.

 

Autor:

Sandra Włodarczyk –

psycholog, seksuolog

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim