• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl

Czym zajmuje się psychotraumatolog?


Psychotraumatologia jest dość młodą dziedziną nauki, w związku z czym, nie wszyscy wiedzą, czego dokładnie dotyczy. Zgodnie z nazwą, jest to obszar psychologii zajmujący się psychicznymi skutkami traumy. W tym miejscu warto się zastanowić, czym dokładnie jest trauma. Często kojarzymy ją z jakąś ogromną katastrofą lub wojną, bagatelizujemy jednak mniejsze zdarzenia, które zostają w naszym wnętrzu niczym cierń, sprawiając cierpienie i zmieniając nasze życie. Definicja traumy podaje, że jest to stan psychiczny lub fizyczny wywołany działaniem realnie zagrażających zdrowiu i/lub życiu czynników zewnętrznych (przyroda, ludzie), prowadzący do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka, które wyrażają się w zaburzeniach fizycznych i psychicznych. Co istotne, może to być wydarzenie jednorazowe, jak i złożone, składające się wielu sytuacji , w których doświadczyliśmy silnych, negatywnych emocji w związku z zagrożeniem.

Wyróżnia się poniższe kategorie zdarzeń traumatycznych:
– katastrofy naturalne: huragany, trzęsienia ziemi, powodzie
– zdarzenia spowodowane przez człowieka: wypadki lotnicze,drogowe, kolejowe i w pracy; pożary, katastrofy przemysłowe
– zdarzenia związane z przemocą:
– przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie
– przemoc kryminalna (bezpośrednia przemoc fizyczna, gwałty, napady, rozboje)
– przemoc strukturalnie zorganizowana (wojny,terroryzm)

Czy zatem dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym może skutkować traumą? Czy mobbing w pracy możemy nazwać traumą? Czy bycie świadkiem wypadku drogowego może skutkować traumą i spowodować lęk przed prowadzeniem pojazdów? TAK.
Każda z tych sytuacji może zmienić nasze życie i powodować szereg dolegliwości fizycznych i psychicznych, zmieniając równocześnie nasz sposób funkcjonowania.

To właśnie psychotraumatolog pomaga zrozumieć mechanizmy następujące po przebytych urazach psychicznych/fizycznych oraz przepracować ich skutki. Z pomocy psychotraumatologa warto skorzystać zarówno po przeżyciu sytuacji bezpośrednio zagrażającej życiu, jak i w przypadku doświadczania sytuacji budzących lęk o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.

 

Autor:

Romana Ławniczak –

psycholog w trakcie szkolenia z psychotraumatologii

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim