• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl

Jak pomóc dziecku oswoić trudny początek roku szkolnego?


Po­czą­tek przed­szko­la, po­czą­tek szko­ły, po­czą­tek zna­jo­mo­ści, początek nowego przedmiotu…..po­czą­tek wszyst­kie­go. Z po­cząt­kiem wią­że­my i ra­dość (prze­mie­sza­ną z ocze­ki­wa­niem, na­dzie­ją), i lęk (przed zmia­ną, bra­kiem umie­jęt­no­ści, nie­pew­no­ścią, nie­zna­nym).

Wrzesień kojarzy się nam wszystkim z rozpoczęciem roku szkolnego. Pierwszy dzień w przedszkolu, szkole, po tak długim czasie (ze względu na lock down), powrót do nauki w ławce szkolnej to znowu czas nowej innej powakacyjnej rzeczywistości. Po takiej przerwie może to oznaczać dla naszego dziecka zetknięcie się z różnymi zmianami.  Może to być: zmiana klasy, zmiana wychowawcy, zmiana dotychczasowego miejsca zajęć, modyfikacji obowiązujących dotąd reguł zachowania. Wszystko to może być niełatwym doświadczeniem. Obecnie tych zmian w placówkach oświatowych ze względu na koronawirusa jest znacznie więcej.

Najważniejsze jest to , żebyśmy jako rodzice, sami poznali dokładnie te zmiany, nowe zasady, reguły, nowych nauczycieli, ich wymagania. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić dziecku niezbędne informacje. Ważne jest, żeby wytłumaczyć cel wykonywania konkretnych czynności, w tym higienicznych, które obecnie obowiązują w przedszkolu czy szkole.  Wówczas będzie dziecku łatwiej zrozumieć i dostosować się do tego.

Wakacje to czas wolny od nauki, czas relaksu i odpoczynku. Musimy pomóc dziecku powrócić do codziennych rytuałów i motywować do regularnego wypełniania obowiązków.  Zadbajmy o tom żeby ustalić z dzieckiem konkretne zasady. Przypominajmy o ustalonych regułach, spiszmy je i powieśmy w widocznym miejscu. Nie oczekujmy od dziecka, że z dnia na dzień przestawi się na nowy tryb funkcjonowania i że od razu będzie regularnie wykonywać wszystkie codzienne obowiązki.  Warto mu w tym pomóc, od czasu do czasu przypomnieć, odpowiednio zmotywować i koniecznie zauważać każde, chociażby najmniejsze starania.

Podstawowym warunkiem wychowania jest RÓWNOWAGA –  czyli stawianie dziecku wyzwań- wymagań i obowiązków oraz praca z dzieckiem na zasobach – pomoc w nabywaniu wiedzy i umiejętności oraz okazanie wsparcia i współudziału rodzica w tym całym procesie.  Pamiętajmy jednak, że równowaga w wychowaniu oznacza także uwzględnienie w swoich oczekiwaniach wieku i umiejętności dziecka. Realistyczne oczekiwania, to możliwe do spełnienia, które budują u dziecka poczucie wartości i wiarę we własne możliwości.

Kiedy trudno nam wypracować wspólnie z dzieckiem zasady panujące w domu, kiedy nie jesteśmy pewni czy wychowujemy z zapewnieniem odpowiedniej równowagi, warto umówić się na konsultacje z psychologiem.

 

Autor:

Kinga Rogozińska-Paczesna –

psycholog dzieci i młodzieży

 

Zostaw komentarz

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim