• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl

Moje dziecko w grupie rówieśników.


Wrzesień kojarzy się nam wszystkim z rozpoczęciem roku szkolnego. Zarówno rodzicom jak i dzieciom. Dla rodziców jest to przede wszystkim strach, jak dziecko poradzi sobie wśród rówieśników. Człowiek już od momentu urodzenia uczestniczy w różnego rodzaju grupach. Pierwszą z nich jest rodzina. Stopniowo każde dziecko wchodzi i przynależy do kolejnych: grupy przyjaciół, znajomych, rodziców, krewnych, a także rówieśników w szkole i poza nią. Przynależność do grupy sprzyja wytworzeniu się poczucia więzi i solidarności z jej członkami, co ma to duże znaczenie dla procesu kształtowania się osobowości młodego człowieka.

Rodzice często zadają sobie pytanie, czy ich dziecko będzie potrafiło współpracować w grupie, czy zostanie zaakceptowane, czy nie znajdzie się pod negatywnym wpływem kolegów, czy będzie umiało być asertywne. Istotną obawą jest również tzw. przemoc rówieśnicza – czy dziecko będzie potrafiło sobie z nią poradzić? Warto zaznaczyć, że wielu dorosłych również ma olbrzymie trudności w funkcjonowaniu społecznym. Dlatego już od najmłodszych lat powinniśmy rozwijać w naszych dzieciach kompetencje emocjonalno-społeczne, takie jak: umiejętność rozpoznawania swoich uczuć i emocji, asertywność, tolerancję czy właściwą komunikację. Rozwijaniu tych umiejętności służą m.in. zajęcia socjoterapeutyczne.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, borykających się z następującymi problemami:

– często wycofują się z relacji rówieśniczych,

– nie potrafią nawiązać relacji przyjacielskich z kolegami,

– są odrzucone przez grupę rówieśniczą,

– nie potrafią radzić sobie ze złością w sposób akceptowalny społecznie,

– często wybuchają złością i trudno się uspokajają,

– przejawiają nasilony lęk w sytuacjach społecznych,

– posiadają ograniczony repertuar umiejętności rozwiązywania konfliktów,

– przejawiają agresywne zachowania wobec innych (stosują agresję słowną oraz fizyczną),

– nie potrafią odmawiać rówieśnikom i często wpada przez to w kłopoty,

– nie potrafią rozpoznawać i nazywać swoich emocji oraz uczuć,

– mają  trudności z rozpoznaniem zagrożeń i właściwym reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest:

– wzmocnienie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży,

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz potrzeb,

– ukształtowanie zdolności bezpiecznego uzewnętrzniania złości i gniewu,

– rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

– rozwój empatii,

– rozwijanie umiejętności niezbędnych do budowania przyjaznych i opartych na współpracy relacji z rówieśnikami,

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i ze stresem,

– rozwijanie umiejętność asertywnego zachowania się w sytuacjach społecznych.

Najczęściej zajęcia prowadzone są w małych grupach osób zbliżonych wiekiem.

 

Jeśli zauważają Państwo któryś z problemów, z którym boryka się Wasze dziecko warto mu pomóc zapisując je na warsztaty. Pamiętajmy, że z grupą dziecko będzie się spotykało na każdym etapie swojego życia. Warto pomóc mu już dzisiaj rozwinąć kompetencje emocjonalno-społeczne, które pomogą mu radzić sobie wśród rówieśników.

 

Autor:

Beata Szurmińska –

pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

 

Zostaw komentarz

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim