• +48 888 191 528
  • Nowy Świat 16, 62-800 Kalisz
  • Chłopickiego 107, 63-400 Ostrów Wlkp.
  •  kontakt@terapiatuli.pl

Wsparcie psychologiczne młodzieży w planowaniu własnej kariery edukacyjnej i zawodowej


Badania pokazują, że umiejętności społeczne, będące częścią zespołu kompetencji przedsiębiorczych, odgrywają kluczową rolę w udanym wejściu na rynek pracy przez młode osoby. Kwestii planowania własnej ścieżki zawodowej oraz rozwijania tych kompetencji nie można zostawiać na czas po szkole średniej lub nawet jeszcze później. „Jakoś to będzie”, „gdzieś do szkoły pójdzie” – to częste stwierdzenia, które słyszę od rodziców nastolatków,  które mnie jako specjalistę w zakresie doradztwa zawodowego, bardzo martwią. Twierdzenia te są błędne i krzywdzące dla młodych ludzi,  ponieważ bardzo ważny dla całego dalszego ich życia jest świadomy wybór szkoły, jak i zawodu.  Młody człowiek musi mieć poczucie, że ma wpływ na własną przyszłość, na swój los, a nie że jakoś to będzie i zdecyduje o tym przypadek. Psycholodzy i pedagodzy są zgodni co do tego, że przejście z systemu edukacji do systemu pracy wiąże się z ogromnym stresem. Dlatego często potrzebna i ważna jest pomoc profesjonalisty. Bez wsparcia proces ten może zakończyć się porażką.  Badania pokazują, że nieudane wybory zawodu powodują wypadnięcie z rynku pracy, bierność zawodową, zwiększają prawdopodobieństwo bycia bezrobotnym, co z kolei pociąga za sobą kolejne negatywne konsekwencje dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego.

Świat rozwija się w szybkim tempie. Nowoczesne technologie zaczynają nas zaskakiwać na każdym kroku. Pojawiają się nowe zawody i stanowiska pracy. Aby nadążyć za postępem, konieczne jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji oraz rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych. Konieczne jest zatem przemyślenie przez młodego człowieka swoich wyborów życiowych, być może najważniejszych w dotychczasowym życiu. Dzięki doradztwu zawodowemu wzrasta trafności decyzji edukacyjnych, nastolatek odkrywa siebie, swoje kompetencje i zasoby. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone w Centrum Psychoterapii Terapiatuli na pewno poszerzają świadomość młodych ludzi dotyczącą zarówno rynku pracy, jak i własnych możliwości. W swojej pracy z zakresu doradztwa zawodowego wykorzystuję również wiedzę z zakresu psychoterapii. Takie połączenie przynosi bardzo dobre efekty. W dobie pandemii nie zapominajmy o tym, że w rozwoju człowiek nie ma „lockdownu”…. tylko dziecko  dobrze zmotywowane do poznawania siebie wyrośnie na świadomego człowieka. A w dzisiejszych czasach tylko praca nad sobą to pewna praca.

 

Autor:

Beata Szurmińska –

pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, doradca zawodowy

 

blank

Zapraszamy do naszych gabinetów w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim