Jakie zachowania seksualne dzieci powinny nas niepokoić?

Aktywność seksualna dziecka i dorastającego nastolatka mieści się w granicach normy, jeżeli: – nie utrudnia realizacji zadań rozwojowych przewidzianych dla tego okresu, – mieści się w repertuarze zachowań seksualnych charakterystycznych dla danego wieku, –  dokonuje się między osobami będącymi w zbliżonym wieku, – oparta jest na zasadzie dobrowolności, – prowadzi do realizacji celów seksualnych, – […]